Om Bijans Inrehälsa

Företaget Bijans Inrehälsa drivs av ägaren Maryam Bijanpour. Maryam har gått Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet och är legitimerad Röntgensjuksköterska sedan 2007. Maryam är även legitimerad pedagog och har gått  Grundskollärarprogrammet i Stockholms Universitet sedan januari 2019. Maryam har kunskaper och kompetens inom flera olika områden: medicin, pedagogik, sociala relationer, forskningsmetodik, utvecklings- och utvärderingsarbete.

Under sin inre resa har hon även hittat sig själv inom område Reiki. Hon har därför även utbildat sig till Usui Holy Fire® II Reiki Master via inneryou.nu och till Kristallhealer via kristallakademin.se och erbjuder nu tjänster inom dessa områden. Reikibehandling hjälper medmänniskor med olika besvär. Dessa besvär kan vara allt från fysiska smärtor, mentala smärtor och känslomässiga smärtor.

Maryams företag Bijans Inrehälsa arbetar med att ta hand om den egna hälsan både fysisk och psykiskt. Företaget arbetar med att genom behandlingar med ”healing” stärka människors självkänsla och inre kraft. Healingen sker genom energibehandling/Reiki och genom kristallhealing.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlas man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Energibehandling/Reiki utförs för att kunna lösa upp blockeringar och sätta igång naturliga läkningsprocesser. Väldigt effektiv mot stress, oro, koncentrationssvårigheter, dålig kreativförmåga och dålig självkänsla m.m.

Företaget satsar på hög kvalitet, patientsäkerhet och sätter kunden i fokus. Företaget följer Patientsäkerhetslagen och Sekretesslagen och har därför tystnadsplikt.

Företaget intresserar sig även för aktuell forskning till exempel kring funktionsvariationer som ADHD. Förhoppningsvis är att man med hjälp av Reikibehandling ska kunna hjälpa personer med ADHD att bättre hantera sin funktionsvariation genom att jobba med strategier för att lindra stress, oro, koncentrationssvårigheter och dålig självkänsla.

Ägaren för Bijans Inrehälsa är även medlem i Reikiförbundet och mer information om Reiki metoden kan hittats på deras hemsida: www.reikiforbundet.se

Willam Lee Rand har registerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke.