Forskning

Vad forskning har visat om Reiki:

Energibehandling/Reiki tillhör gruppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inom forskning, där finns det en lång lista samlat med referenser till vetenskapliga studier och dokumentation.

Några få artiklar och studier om Reikibehandlingar visas här nedan för er som vill fördjupa er mer inom området (Hämtat från www.Secourong.com, 2019) :

 • Baldwin, A.L., Vitale, A., Brownell, E., Scicinski, J., Kearns, M. & Rand, W. (2010). The Touchstone Process An Ongoing Critical Evaluation of Reiki in the Scientific Literature.Holistic Nursing Practice, 24(5), 260-276. doi: 10.1097/HNP.0b013e3181f1adef.
  Info om studierna och reviewprocessen här: centerforreikiresearch.orgStudier har inledande visat på starka evidens för att Reiki har positiva effekter vid depression och stress, samt att det även befrämjar Reikiutövarens välmående.
 • Dressin, L.J. & Singg, S (1998).Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle energies and energy medicine, 9(1), 53-82.
  Reiki reducerar smärta, depression och oro signifikant. Visade även ökat självförtroende m.m.
 • Herron-Marx, S., Price-Knol, F., Burden, B. & Hicks, C. (2008).A systematic review of the use of Reiki in health care. Alternative & Complementary Therapies, 14(1), 37-42. DOI:10.1089/act.2008.14108.
  Författarna kommer till slutsatsen att Reiki kan vara en kompletterande metod inom hälso- och sjukvård och ha en positiv effekt på hälsa.
 • Rand, W.L. (2016).The Touchstone Process. http://www.centerforreikiresearch.org
  – En forskargrupp som kontinuerlig gör systematisk utvärdering av Reikistudier. På hemsidan visas utvärdering av forskning och där listas även sjukhus som erbjuder Reiki.
 • Ring, M.E. (2009).Reiki and Changes in Pattern Manifestations. Nursing Science Quarterly, 22(3), 250-258. DOI: 10.1177/0894318409337014.
  Kvalitativ studie som visar hur patienter går från dissonans och turbulens till harmoni och välbefinnande.
 • Baldwin A.L, Fullmer K. & Schwartz G.E. (2013).Comparison of Physical Therapy with Energy Healing for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, artikel ID: 329731.
  Vid axelsmärta skapar 10 minuter Reiki lika bra reslutat som sjukgymnastisk behandling.
 • Olson, K., Hansson, J. & Michaud, M. (2003).A phase III trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients. Journal of pain and symptom management, 26(5), 990-997. DOI:10.1016/S0885-3924(03)00334-8.
  Reikibehandlingar gav deltagarna minskad smärta och ökad livskvalité.
 • Bodin, G, Koschatzky, K, och Strand, C. (2000).Healing i Missbruksvården. Socialt arbete 5 p, Socionomprogrammet, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro Universitet.
  På ett behandlingshem för missbrukare i Sverige erbjuds även energiterapi/healing. Författarna intervjuar boende och personal om upplevelser av detta. Dessa menar att healingbehandlingar bland annat kan skapa inre lugn, harmoni, bättre konflikthantering och minska alkoholsuget.