Fakta om Kristaller & Healing

Vetenskap

Vissa energifrekvenser har en störande inverkan på oss, medan andra bidrar med positiva, stimulerade vibrationer. Allt i universum, både det levande och det till synes livlösa, vibrerar med sin egen unika frekvens. Den kvantmedicinska vetenskapen ser all materia som vibrationer. När vi sönderdelar materian i dess minsta beståndsdelar, upptäcker vi att allt består av partiklar och av atomers vågrörelser.

Den amerikanske forskaren och cellbiologen James Oschman ser i människokroppen ett bioelektriskt, levande ”nätverk”, som reglerar kroppens fysiologi samt organiserar tillväxt och reparationer. Kroppen är organiserad holografiskt, så att alla delar kan kommunicera oerhört snabbt och simultant med varandra. Varje organ har sitt eget energispektra som numera är mätbart. Kroppens eget självläkande system är i ständig verksamhet. Men när obalansen blir alltför stor, blir systemet överbelastat och vi drabbas av ohälsa. Det visar sig att förebyggande hälsovård alltid blir överlägset mest ekonomiskt och framgångsrikt.

 

Vattenkristaller – Vatten är ytterst känsligt för energivibrationer. Den japanska forskaren Masaru Emoto påvisar i sina bilder hur vattenkristaller får helt olika utseende beroende på vilka tankar eller känslor de har utsatts för. Skillnaderna är påtaliga och slående – negativa ord och tankar ger deformerade eller oharmoniska kristaller, medan vibrationer av kärlek och tacksamhet visar upp de vackraste kristallbilderna. Han betonar också att vikten av positivt tänkande inte kan överskattas. En positiv livssyn tycks nämligen stärka immunförsvaret och hjälpa oss att bli friskare. Så kraftfull och mäktig är tankens ande!

 

Den vid IBM framstående dataingenjören och forskaren Marcel Vogel var föregångare när det gäller att testa kvartskristallers egenskaper och kunde i sina laboratorietester påvisa att dessa kan ta emot, förstärka och överföra energiimpulser samt att de har piezoelektriska egenskaper. Han upptäckte även att kvartskristallen påverkas av musik och av människans tankeenergi. Tack vare kvartsens specifika egenskaper, dess regelbundna atomstruktur och exakta frekvensmönster har vår tids teknologi utvecklats överraskande snabbt. Kvartskristallen är nämligen en viktig komponent i våra apparater såsom kvartsur, radio, TV, datorer och annan elektronisk utrustning.

 

Vårt energifält är holografiskt, vilket betyder att vibrationsmönstret som helhet kan ses och förändras från vilken punkt som helst inom fältet.

Jorden har ett energifält som består av elektromagnetisk energi. Människor, djur och växter har också ett elektromagnetiskt fält som omringar vårt yttre. Precis som jordens kärna genererar det mesta av planetens elektromagnetiska fält, så genererar våra hjärtan det mesta av kroppens elektromagnetiska fält (auran).

När vi tillför en sten till vårt elektromagnetiska fält händer främst två saker:

 1. De elektromagnetiska frekvenserna från stenen vibrerar med relaterade frekvenser i vårt energifält, enligt den fysiska lagen om resonans och skapar då ett tredje lager av vibration. Vårt nervsystem är synkroniserat till dessa energiskiften och transporterar denna information till hjärnan, där dessa frekvenser stimulerar biokemiska reaktioner som påverkar den fysiska, psykiska och emotionella kroppen.
 2. De mikroskopiska mineralpartiklarna i kroppen vibrerar också på frekvenser som i sin tur reagerar på partiklar i stenens mineraler. Detta gör att kroppen uppfattar att den har tillgång till mer mineral än den egentligen har, vilket i sin tur aktiverar den biokemiska reaktionen.

 

Vårt DNA

Nya forskningsrön har nu bekräftat att traumatiska upplevelser kan manifesteras och ärvas biologiskt genom kemiska förändringar i vårt DNA och att dessa påverkar kommande generationer.

Det är fantastiskt att forskningen går framåt så att den holistiska läran kan bli mer accepterad!

Healing är en process där man återställer en dynamisk balans i kroppens energifält genom att återskapa harmonin i naturens krafter.

 

Färgfrekvens

Våra chakran och vår aura symboliseras av olika färger, dessa färger grundar sig i hur snabbt chakrana snurrar. Färger är olika frekvenser av elektromagnetisk strålning vilket i sin tur har sin uppkomst i hur snabbt atomerna rör sig inom en viss tidsintervall. Ett chakra som ökar i hastighet (frekvens) är överaktivt och ett chakra som minskar i hastighet (frekvens) är underaktivt.

Chakranas frekvenser motsvarar ljusvibrationer, inte temperatur: röda, orange och gula ljusfrekvenser vibrerar långsamt medan blå och lila strålar är snabbare. Andliga healer uppfattar de lägre vibrationerna som varma och de högre som svala när de lägger sina händer på en persons kropp.

 

Våra chakra

Ordet chakra är Sanskrit och betyder hjul eller cirkel och sett framifrån ser det ut som ett hjul som snurrar med ett visst antal “ekrar”.

Chakrana är “energiportar” som är sammankopplade med kroppens energikanal Sushumna och våra meridianer och en mängd andra energikanaler i kroppen.

De 7 centrala chakra i vår kropp:

 • Rotchakrat: Detta chakra sitter längst nere vid ryggslutet och är kopplat till fysisk överlevnad och energi.
 • Navelchakrat: Detta chakra sitter tre fingerbredder nedanför naveln och är kopplat till relationer och sexualitet.
 • Solar Plexuschakrat: Detta chakra sitter strax under bröstbenet och är kopplat till mental medvetenhet och starka insikter.
 • Hjärtchakrat: Detta chakra sitter mitt på bröstbenet och är kopplat till kärlek och medkänsla.
 • Halschakrat: Detta chakra sitter mitt på halsen och är kopplat till kommunikation.
 • Pannchakrat (Tredje Ögat): Detta chakra sitter mitt i pannan, mellan ögonbrynen, och är kopplat till intuition och ökat medvetande.
 • Kronchakrat: Detta chakra sitter mitt uppe på huvudet och är kopplat till andligt medvetande.

Kroppens centrala chakran är kopplande till kroppens största hormoncenter. Hormoner är kemiska budbärare som hjärnan skickar ut till olika delar av kroppen för att uppnå olika effekter. Hormoncenter fungerar som ett gränssnitt mellan chakrasystemet och den fysiska kroppen. Kronchakrat är kopplat till tallkottkörteln, som styr hur vi reagerar på ljus och mörker och som hjälper oss att somna. Pannchakrat är kopplat till hypofysen, det viktigaste hormoncentret. Halschakrat är kopplat till sköldkörteln, som styr ämnesomsättningen och reparationen av celler. Hjärtchakrat är kopplat till thymuskörteln, centrum för immunsystemet. Solar plexuschakrat har att göra med bukspottkörteln och hormonet insulin. Navelchakrat är kopplat till könskörtlarna och deras hormoner, medan rotchakrat är kopplat till binjuren och adrenalin.

 

Helande Kristaller

Kristallerna som bildas djupt inne i Moder Jord är en del av den levande naturen och bär med sig dess helande vibrationer. Varje kristall är bärare av en subtil energi med unika egenskaper beroende på dess kombination av mineralsammansättning, färgnyans och atomstruktur. Kristaller har förmågan att förstärka den harmoniska frekvensen hos oss och tycks därigenom understödja kroppens eget självläkande system. Var och en som tagit emot kristallhealing har själv upplevt att det sker något behagligt – en välgörande djupavslappning inträder, vilket tycks lösa upp stresstillstånd i kropp och sinne. Att eliminera långvarig stress är en synnerligen viktig del i friskvården för att upprätthålla hälsa.

Helande stenar och deras egenskaper:

 • Bergkristall: stärker och rengör kropp och sinne
 • Ametist: lindrar, lugnar och främjar en god sömn
 • Sodalit: avslappnande, gör dig lugn och fridfull
 • Aventurin: lugnar och läker känslor
 • Tigeröga: stärker och ingjuter livskraft i kropp och sinne
 • Karneol: värmande och omslutande, är djupt avslappnande
 • Röd Jaspis: stärker den fysiska kroppen

En känsla av något heligt

Du kan uppnå ett heligt tillstånd genom bön, meditation eller genom att få en helande behandling. I ett tillstånd av vördnad kan en känsla av lugn och djup tillfredsställelse genomsyra kroppen och sinnet så att stress och oro försvinner.

För flera tusen år sedan utvecklades läkesystem i Kina och Indien som har överlevt ända tills i dag. Dessa baseras på tanken att kroppen är något mer än endast en fysisk enhet. Den drivs av ett energisystem, ungefär som den elektriska spänningen i ett batteri. När energinivåerna sjunker eller energiförsörjningen stängs av kan kroppen inte fungera. Då krävs det en justering för att balansen ska återställas. Själva energin är en länk till källan till allt liv. Vissa kallar denna energi för ”universell livskraft”, en del kallar den ”Gud” eller ”skaparen”. Healing återför den där speciella energin till kroppen och gör att den kan få nytt liv. Kristaller kan besitta och kanalisera, eller styra, helande energi.